петак, 12. децембар 2014.

Вратити име Цариброду


ВРАТИТИ ИМЕ ЦАРИБРОДУ !
(Димитровград,наш град ЦАРИБРОД)
Текст : Никола Алексов
Први званични податци о имену града датирају од 1521.године,када је регистровано у турским "дефтерима",што указује на чињеницу да је насеље постојало и раније.Податак се поткрепљује и тиме да је султан Сулејман Величанствени коначио поменуте године у " ТЕКВИ БИНАРИ -ЦАРСКИ БРОД ",приликом похода на Аустроугарску.
Када и како је настало насеље нема званичних података.
Археолошки налази на данашњој локацији Димитровграда указују на чињеницу да је постојало "селиште" много раније.У језику царибродских шопа има доста речи келтског порекла,који су од В века п.н.е,па све до 1830.године у номадским посетама напасали стада оваца,као например : мандра,манџа,орати,шиљеже,сугаре,урда и друге.
Римљани су почетком И века н.е формирали провинцију Мезију,којом је обухваћено и горње Понишавље-Цариброд са околином.На римским географским картама је био и тадашњи војни друм,садашњи аутопут Београд-Истамбул,(итинераријум хиеросолинитанум),где су уцртане и крајпутне станице ,(мансионис).Поред селишта Турес (Пирот) убележена је и станица,тридесетак километара источно од Пирота,ТРАНСИТУЛ,што се сматра да је то данашњи Димитровград,а уписана је и БАЛАНСТРА,по откривеним археолошким остатцима (римска опека) се налазила у атару села Бачево,непосредно код садашњег граничног прелаза Градина.
Име ЦАРСКИ БРОД ,или ЦАРИБРОД,асоцира на "брод",прелаз преко реке,што је уобичајено за шопске крајеве,место где се "броди"-прелази преко неког водотока.
Први пут под именом ЦАРИБРОД помиње се 1555.године,од стране путописца Ханса Дершвана.
ТОЛИКО ВЕКОВА-ЦАРИДРОД,ЗАШТО НЕ И САДА !?!