петак, 30. јануар 2015.

CARIBRODE , K'V SI - TEK'V SI , MOJ SI


Tekst : Nikola Aleksov

(Dimitrovgrad,naš grad CARIBROD)

Prvi zvanični podatci o imenu grada datiraju od 1521.godine,kada je registrovano u turskim "defterima",što ukazuje na činjenicu da je naselje postojalo i ranije.Podatak se potkrepljuje i time da je sultan Sulejman Veličanstveni konačio pomenute godine u " TEKVI BINARI -CARSKI BROD ",prilikom pohoda na Austrougarsku.
Kada i kako je nastalo naselje nema zvaničnih podataka.
Arheološki nalazi na današnjoj lokaciji Dimitrovgrada ukazuju na činjenicu da je postojalo "selište" mnogo ranije.U jeziku caribrodskih šopa ima dosta reči keltskog porekla,koji su od V veka p.n.e,pa sve do 1830.godine u nomadskim posetama napasali stada ovaca,kao naprimer : mandra,mandža,orati,šilježe,sugare,urda i druge.
Rimljani su početkom I veka n.e formirali provinciju Meziju,kojom je obuhvaćeno i gornje Ponišavlje-Caribrod sa okolinom.Na rimskim geografskim kartama je bio i tadašnji vojni drum,sadašnji autoput Beograd-Istambul,(itinerarijum hierosolinitanum),gde su ucrtane i krajputne stanice ,(mansionis).Pored selišta Tures (Pirot) ubeležena je i stanica,tridesetak kilometara istočno od Pirota,TRANSITUL,što se smatra da je to današnji Dimitrovgrad,a upisana je i BALANSTRA,po otkrivenim arheološkim ostatcima (rimska opeka) se nalazila u ataru sela Bačevo,neposredno kod sadašnjeg graničnog prelaza Gradina.
Ime CARSKI BROD ,ili CARIBROD,asocira na "brod",prelaz preko reke,što je uobičajeno za šopske krajeve,mesto gde se "brodi"-prelazi preko nekog vodotoka.
Prvi put pod imenom CARIBROD pominje se 1555.godine,od strane putopisca Hansa Deršvana.


Нема коментара:

Постави коментар