субота, 18. октобар 2014.

"Напред" - Соња Станулов

"Как така въобще има някаква власт над вас, освен ако вие не посредничите? Дали би посмял да ви яхне ако нямаше договор с вас? Какво би въобще можал, да не бяхте ятак на разбойници, които ви плячкосват, да не бяхте съучастник на убиец, който би убива и да не бяхте свой собствен предател?"
ЕТИЕН ДЕ ЛА БОЕСИ - ETIENNE DE LA BOETIE - 1548 Г. ( "Слово за доброволното робство")