петак, 10. октобар 2014.

Проглашена листа за изборе за Национални Савет Бугара "Напред" Соња Станулов

Републиканската избирателна комисия днес провъзгласи избирателната листа Напред - Соня Станулов. На избирателната бюлетина за Националния съвет на българското национално малцинство групата избиратели НАПРЕД ще е под номер 4.
НАПРЕД са:
1. Соня Станулов, журналист
2. Васил Гелев, професор в Художествената академия в Нови Сад
3. Марян Миланов, преподавател по английски език
4. Ясмина Тодоров, училищен библиотекар
5. Славиша Миланов, инженер по информатика, ТВ монтажьор
6. Слободан Алексич, журналист, дипломиран археолог
7. Данеила Апостолов Виденов, магистър по педагогика
8. Горан Славов, дипл. инженер по електротехника
9. Благой Васов, предприемач
10. Албена Котев, преподавател по български език
11. Бранко Николов, художник
12. Мирославка Донков, дипломиран социолог
13. Мирослав Младенов, дипл. инженер по електротехника
15. Цветко Иванов, дипломиран технолог
16. Анита Костов, преподавател в начално училище
17. Деян Димитров, художник
18. Предраг Димитров, работник в културата
19. Весна Николов, дипломиран археолог